Paylaşmak Güzeldir

15 Mart 2010 Pazartesi

MEME KANSERİ VE SEBEPLERİ


Meme kanseri, kadınların korkulu rüyası. Veeee maalesef, kadın ölümleri sıralamasında, birinci sebep. Fakat, meme kanseri erken teşhis edilir ise, kurtulma oranı, neredeyse, %100. Bunun ilk şartı da, kadınların, meme yapısını tanıması. bunun için, ayda 1 defa mutlaka kendi kendine, evcde meme muayenesi yapması şart. Eğer, kadın meme yapısını tanır ise, memede meydana gelen en ufak değişikliği bilebilecek konuma gelir.
Sizlere ilk olarak, meme kanseri ve meme kanserinin sebeplerinden bahsetmek istiyoruz.
MEME KANSERİ NEDİR?
Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt bezleri ve kanalları oluşturan hücrelerin, kontrol dışı çoğalmaları ve vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine MEME KANSERİ denir.
Meme kanseri riski için belirlenmiş bir kaç risk öğesi vardır.
1-Yaş: İleri yaş meme kanseri için önemlibir risk faktörüdür. Yeni meme kanseri tanısı konan kadınların % 70’i, 50 yaş ve üzrinde olan kadınlardır. Diğer bir deyimle, yaşı 50 yaş üzerinde olan kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı, yaşı 50 yaşın altında olan kadınlardan 4 kat daha fazladır. Bu nedenle, 50 yaş üzerindeki her kadın, mutlaka yılda bir defa hekime baş vurarak muayene olmalı ve öncelikle bir meme ultrasonu hemen arkadında mamografi dediğimiz meme filmini çektirmelidir.
2- Kişisel meme kanseri hikayesi: Daha önce meme kanseri geçirmiş ve tedavi olmuş kadınlarda, diğer memede kansere gelişme olasılığı normal kadınlara göre 3-4 kat daha fazladır. 3- Ailede meme kanseri hikayesi: Aile yakınları arasında meme kanserine yakalanmış kadınların, meme kanserine yakalanma olasılığı, diğer kadınlara göre daha fazladır. Örneğin, kız kardeşi veya annesi meme kanserine yakalanan bir kadının, meme kanserine yakalanma riski, diğer kadınlardan 2- 5 kat daha fazladır. Bu kadınlar daha sık ve dikkatli izlenmelidir. Bu şekilde sorunları olan kadınlar, meme kanseri genetik danışmanlığının yapıldığı kliniklere baş vurarak risklerini hesaplattırmaları gerekir. Eğer aile geçiş riski yüksek bulunursa, genetik testi yaptırmalıdırlar.
4- Daha önce meme biopsisi yapılmış olması: Memede, bir kitle nedeni ile biopsi yapılmış ve iyi huylu bir tümör saptanmış olabilir. Bazı kanser olmayan iyi huylu tümörlerin bulunması, kanser gelişme riskini, değişik oranlarda artırabilmektedir. Bu, tümörün hücresel yapısına göre değişir. Örneğin, yapılan bir biopside, çıkartılan kitlenin patolojik incelemesi sonucu atipik hiperplazi tanısı konmuş kadınlarda ( bu tamamen iyi huylu bir tümördür), meme kanseri gelişme oranı normal kadınlara göre daha fazladır.
5- Fertil çağ süresi: Adet görmeye erken başlanması, menepoza geç girilmesi, fertil cağı uzatmaktadır. Bu sırada, kadın daha uzun süre östrojen hormonu etkisi altında kalmakta, meme kanseri gelişme riski artmaktadır. Erken menopoza giren kadınlarda, hormon tedavisi yapılmıyor ise, meme kanseri riski önemli ölçüde azalmaktadır. Elli yaşından sonra, adet görmeye devam eden kadınlarda, meme kanserine yakalanma riski az da olsa artmaktadır.
6- Doğurganlık hikayesi: İlk çocuğu doğurma yaşı önemlidir. İlk çocuğunu 30 yaşından sonra doğuran kadınlarda meme kanseri görülme oranı, 20 yaşından önce doğuranlara göre 2 kat fazladır. Hiç çocuk doğurmayan kadınlarda risk hafif yükselmektedir
7-Sosyo-ekonomik seviyenin yüksekliği : Varlıklı, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kadınlarda, meme kanseri görülme oranı daha fazladır. Bu ailelerin kızları daha iyi beslendikleri için, daha erken gelişmekte ve erken yaşta adet görmeye başlamaktadır. Ayrıca bu çocuklar büyüdükleri zaman, eğitim ve iş nedeni ile daha geç evlenmekte ve daha geç çocuk sahibi olmaktadırlar. Bu nedenlere bağlı olarak, fertil çağın erken başlaması, geç doğurma gibi nedenler sebep olarak sayılabilir.
8-Östrojen hormonu tedavisi görenler: Menopoz nedeni ile, uzun süre östrojen tedavisi ( 10 yıldan fazla) gören kadınlarda, meme kanseri oranı artmaktadır. Fakat, hormon tedavisi almayan kadınlarda da, kalp hastalıklarında ve osteoporoz gibi sorunlarda artış ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, menopoz yakınmalarının azaltılması amacı ile, östrojen verilmesi önerilebilir fakat, mutlaka bir hekim kontrolu altında yapılmalıdır.
9-Doğum kontrol hapı kullanılması: Bu konuda farklı görüşler olmakla birlikte hafif bir risk artışı olduğu ileri sürülmektedir. On yıl önce doğum kontrol hapını bırakmış olan kadınlarda ise, bu risk tamamen ortadan kalkmaktadır.
dolayı bırakılması önerilmektedir.
10- Şişmanlık ve yağlı beslenme: Bazı çalışmalarda şişmanlığın, özellikle 50 yaş üzerindeki kadınlarda meme kanserine yakalanma riskini artırdığı gözlenmiştir. Özellikle, doymuş yağların fazla bulunduğu yağlı et gibi yemekler ve yağlı süt ürünlerinin fazla alınmasının bu riski artırdığı ileri sürülmüştür.
11-Alkol kullanılması: Fazla alkol alan kadınlarda, almayan kadınlara göre, risk nispeten artmaktadır. Günde 3 bardak yüksek dereceli alkol içen bir kadının, meme kanserine yakalanma riski, hiç içmeyen kadına göre 2 kat daha fazladır. Alkol alımının günde bir kadeh ile sınırlandırılması önerilmektedir.
12- Sigara: Sigaranın kesin bir etkisi gösterilememiştir. Fakat, genel sağlığa olumsuz etkileriden dolayı sigara tüketimi onaylanmamaktadır.
Tepkiler:

0 yorum: